วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว                                                      นางสาว บุญญาทิพย์  พี้ตา
                                                      ชื่อเล่น  ดาว
                                                      วันเกิด 7 ธันวาคม 2537
                                                      คติประจำใจ อย่ากลัวในสิ่งที่มองไม่เห็น
                                                      คบ.1ภาษาอังกฤษ หมู่ 2
                                                      รหัสนักศึกษา 564102100